Disclaimer

 

Brukeren av mine internettsider påtar seg den hele og fulle risikoen av bruken av informasjonen og dataene presentert på internettsidene. Jeg, Oliver Thiel, tilbyr informasjonen og dataene "som de er" og fraskriver meg ethvert ansvar for bruken av dataene og informasjonen. Ikke i noe tilfelle vil jeg være ansvarlig overfor brukeren eller til hvilken som helst tredje part for noen som helst direkte, indirekte eller tilfeldige ødeleggelser eller tap som resultat av bruk eller misbruk av informasjonen eller dataene på internettsidene.

Jeg fraskriver meg ethvert ansvar for innholdet på internettsidene til de nasjonale og internasjonale institusjonene og bedriftene jeg har "linker" til.

Jeg garanterer ikke at informasjonen og dataene er tilgjengelig 24 timer, syv dager i uken, selv om dette er målet.

Informasjonen eller dataene kan ikke under noen omstendigheter modifiseres og deretter presenteres som offisiell informasjon fra meg.

 

Ranheim, den 29. august 2014

 

Oliver Thiel

Disclaimer

Denne hjemmesida har Dr. Oliver Thiel lagt den 23. oktober 2009. Den har sist blitt oppdatert den 21. juli 2016.