Matematikkens kjerne

 

Forfattere: Anne Hj. Nakken og Oliver Thiel

 

Målgruppe: Barnehagelærerstudenter og alle andre som driver med matematikk for barn

 

Fag: Matematikk og matematikkdidaktikk

 

Matematikkens kjerne er det mest grunnleggende i matematikken

Når vi bruker metaforen «matematikkens kjerne» som tittel på denne boka, så mener vi det mest grunnleggende i matematikken. Matematikkens kjerne er det som alle må erfare og resonnere rundt for å kunne forstå matematikk. Kjernen er utgangspunktet for utvikling av matematisk kunnskap, og er fundamentet som alt annet innenfor matematikkfaget bygges på. Det å møte og forstå matematikkens kjerne må være en del av alle barns trygge base. Forskning viser at barn i barnehagealder møter og utvikler forståelse for matematikkens kjerne.

 

Matematikk handler om å tenke

Matematikk handler om å tenke, og om å forstå den verden som omgir oss. Gjennom kropp og sanser, og i samspill med omgivelsene og andre mennesker, viser barna at de ønsker å oppdage strukturer og skape mening.

For å utvikle matematisk forståelse må barn gjøre egne erfaringer og resonnere rundt dem. Barnas interesse for matematikk trenger respons, og barna trenger å få satt ord på begreper og få hjelp til å lete etter sammenhenger. Barnehagelæreren må ha både kunnskap og engasjement i møtet med små matematikere som utforsker matematikkens kjerne. Kjernen utforskes både ute og inne, i lek, hverdag og tilrettelagte aktiviteter, og er nært knyttet til kreativitet, glede og medvirkning.

En trygg base

I en verden som stadig endrer seg er det viktig at vi stimulerer barna til å bli fleksible og selv-tenkende individer. Barna trenger en trygg base kunnskaper og verdier som hjelper dem å manøvrere i en verden der alt går stadig raskere. Denne trygge basen utvikles hos barna fra den dagen de blir født, og den består av et vidt spekter av ferdigheter og kunnskaper. Matematikkens kjerne er en essensiell del av denne basen, da matematikk handler om sammenhenger og strukturer som er varige og forutsigbare. Barn trenger å utvikle sin matematikk for å forstå hvordan vår verden henger sammen og fungerer. Fagområdet er avgjørende for at vi skal kunne forstå hverandre, og for å skape balanse, orden og skjønnhet rundt oss.

 

Hva er innholdet i matematikkens kjerne?

Det kan ikke besvares med et ord eller en setning. Det trengs god tid for å utforske og oppdage alt det som matematikkens kjerne innebærer – tid hvor barna for eksempel leker eller deltar i hverdagsaktiviteter i barnehagen. Vi som forfattere bruker hele denne boka for å vise deg hva matematikkens kjerne er, og hvordan du kan jobbe med den på en meningsfull måte i barnehagen.

 

Forfattere

Anne Hjønnevåg Nakken er prosjektleder ved Matematikksenteret. Hun har arbeidet ved Dronning Maud Minne Høgskole i 9 år og undervist i matematikk. Hun har gjennomført flere prosjekter knyttet til matematikk for barn i alderen 0-6 år og er mye brukt som foredragsholder for ansatte i barnehagen.

Oliver Thiel er førsteamanuensis ved Dronning Maud Minne Høgskole. Han har undervist i matematikk i 16 år, både i Tyskland og Norge. Han har gjennomført flere forskningsprosjekter knyttet til barnehagebarns læring og forståelse av matematikk, samt barnehagelærerens rolle i barns matematiske utvikling.

 

Matematikkens kjerne på YouTube

Det finnes noen filmer på YouTube som illustrerer innholdet i matematikkens kjerne.

Matematikkens kjerne på Facebook

Disclaimer

This homepage has been startet by Dr. Oliver Thiel October 23th, 2009. Latest changes took place August 15th, 2017.